U razgovoru sa komandantom Komande Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država za Evropu (USEUCOM) generalpukovnikom Christopherom G. Cavoliem, general Mašović je prezentirao dosadašnje pripreme Oružanih snaga BiH u vezi s realizacijom vježbe.

Također, upoznao ga je i sa stanjem u BiH i aktivnostima Oružanih snaga BiH tokom trajanja pandemije koronavirusa COVID-19, kao i pomoći Oružanih snaga BiH civilnom stanovništvu i institucijama u BiH u borbi protiv širenja pandemije.

Tokom razgovora izražena je snažna podrška Oružanih snaga SAD-a Oružanim snagama BiH u cilju daljeg razvoja i jačanja sposobnosti i kapaciteta te jačanja interoperabilnosti i kompatibilnosti Oružanih snaga BiH u skladu s NATO standardima.

General Cavoli izrazio je spremnost za nastavak dosadašnje uspješne saradnje, te pomoći i podrške SAD Bosni i Hercegovini na njenom putu ka euroatlantskim integracijama i punopravnom članstvu u NATO.

S tim u vezi najavljena i mogućnost posjete generala Cavolia Zajedničkom štabu Oružanih snaga BiH kako bi se razgovaralo i o mogućnostima novih oblika saradnje.

Planirano je da se vježba "Immediate Response 21" realizira naredne godine, pored još četiri vježbe u organizaciji Komande Oružanih snaga SAD-a za Evropu (USEUCOM).

Zemlje učesnice su Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Albanija (kao zemlje domaćini), zatim SAD, Grčka, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Kanada i Velika Britanija.

Oružane snage BiH će biti domaćin jednog dijela vježbe i do sada su u okviru priprema realizirane Inicijalna i Glavna planska konferencija. Učešće Oružanih snaga BiH je odobrilo Predsjedništvo BiH, a na vježbi u Bosni i Hercegovini učestvovat će samo Oružane snage BiH i Oružane snage SAD-a.

Očekuje se i dolazak Tima USAREUR (Kopnene snage Komande Oružanih snaga SAD za Evropu) koji bi se upoznao sa pripremama za izvođenje vježbe, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.