Na današnjoj konferenciji za medije koju je sazvao rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj, a na kojoj je glavna tema bio Medicinski fakultet, Škrijelj je odstranio članove Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta iz svečane sale rektorata Univerziteta. Nije im dozvolio da daju izjavu koju su prisutni predstavnici medija tražili, nego im je rekao da to mogu raditi na ulici, navodi se u saopćenju Medicinskog fakulteta koje u nastavku prenosimo u cijelosti:

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta su odgovorili predstavnicima medija na pitanja u prostorijama Fakulteta, a ne na ulici, jer su željeli očuvati minimalno dostojanstvo Univerziteta.

Škrijelj je ponovo pokazao da Univerzitet smatra ličnim vlasništvom, u kojem želi imati faraonske ovlasti, i da profesore Univerziteta ne smatra kolegama, nego podanicima koji ne mogu boraviti i govoriti u istim prostorijama kao on, bez obzira što su ih gradili i održavali i što ih, zajedno s ostalim građanima, plaćaju. Predstavnici Medicinskog fakulteta ne mogu smatrati Univerzitet i njegove prostorije svojima, time je poručio Škrijelj.

Kako je ovo samo posljednja kap u čaši samovoljnog, neakademskog, nečasnog i kriminalnog ponašanja Škrijelja, koji i ovako želi izbjeći odgovore na teška pitanja koja Medicinski fakultet već dugo postavlja o njegovoj ulozi u potpunoj zbrci i bezakonju koje on zove 'integracija Univerziteta',  Medicinski fakultet smatra, kao kolektiv, kao skup od preko 1000 osoba: nastavnika i asistenata Univerziteta, radnika i studenata, da je dalji opstanak Univerziteta sa Rifatom Škrijeljom kao rektorom ugrožen.

Opstanak Univerziteta nije ugrožen izbacivanjem profesora Medicinskog fakulteta iz njihovih prostorija, nego radnjama koje su dokumentovane i već dugo dobro poznate onima koji se u ime vlasnika – građana Kantona Sarajevo – brinu za provođenje zakona. Opstanak Univerziteta je ugrožen uništavanjem njegovog dostojanstva i njegove slobode.

Zbog toga Medicinski fakultet ultimativno traži da se Škrijelj odmah smjeni sa dužnosti rektora Univerziteta. Razlozi za smjenu su brojni, očigledni i svima poznati.