Skupština BANU usvojila je izmjene i dopune Statuta čime su ostvarene pretpostavke za dalji razvoj i uspješno djelovanje ove naučno-umjetničke institucije. 

Članovi Akademije su na sjednici jednoglasno izabrali za potpredsjednike BANU akademika Dževada Jahića, akademkinju Hasniju Muratagić-Tunu i akademika Šerbu Rastodera, a za generalnog sekretara akademika Muamera Zukorlića.

Skupština je jednoglasno izabrala akademika Mustafu Cerića za predsjednika Senata BANU, saopćila je Informativna služba BANU.