- Da li Vijeće ministara namjerava imenovati rukovodstva 36 institucija BiH na način da imenuje 12 Hrvata, 12 Srba i 12 Bošnjaka? Na osnovu kojeg zakona namjerava izvršiti imenovanja u skladu sa paritetnom nacionalnom zastupljenosti, iako je Ustavom BiH, u članu IX, Opće odredbe 3. propisano:

Funkcioneri imenovani na položaje u institucijama BiH, u pravilu, odražavaju sastav naroda BiH - pita Mehmedović.

U posljednje vrijeme često čujemo izjave zvaničnika (Elmedin Konaković, Nermin Nikšić, Milorad Dodik i drugi...) kako je postignut dogovor da novi saziv Vijeća ministara što prije imenuje rukovodioce institucija BiH na način da 12 pozicija pripada Hrvatima, 12 Srbima i 12 Bošnjacima, što je u potpunoj suprotnosti sa važećim propisima, navodi Mehmedović.

- Član 7. Zakona: U organima uprave osigurava se odgovarajuća nacionalna zastupljenost državnih službenika i zaposlenika u skladu sa nacionalnom strukturom stanovništva, a prema posljednjem popisu stanovništva u BiH - istakao je Mehmedović.

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine u BiH živi 15,43 posto Hrvata, 30,78 posto Srba, 50,11 posto Bošnjaka i 2,68 posto ostalih. Također, prema javno dostupnim podacima ni trenutna nacionalna struktura rukovodilaca 36 državnih institucija nije u skladu sa važećim propisima BiH, i to Hrvati 11, Srbi 14, Bošnjaci 10 i ostali 1.

- U skladu s ovim podacima, Hrvatima je pripalo 98 posto više pozicija rukovodilaca od broja koji im pripada prema posljednjem popisu stanovništva, Srbima 26 posto više, Bošnjacima 45 posto manje i ostalim četiri posto više - naglasio je Mehmedović i dodao da je provođenje paritetnog funkcionera državnih institucija u suprotnosti s Ustavom BiH i svim važećim propisima BiH.