Vjerovatnoća ostvarenja ove prognoze je umjerena i iznosi oko 50 posto. Najveća temperaturna odstupanja u odnosu na referentni niz očekuju se u julu. U navedenom periodu nisu isključeni kraći periodi sa prodorima svježijih zračnih masa, sa
sjevera Evrope.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, ljeto 2023. godine trebalo bi biti svježije. Broj očekivanih toplih dana u Bosni tokom ljeta veći je od 60, a na području južne Hercegovine prognozira se oko 87 vrelih dana.

Prognoza padavina, u odnosu na prognozu temperature zraka, za ovako dug period je složenija i manje pouzdana. Stoga, prognozu padavina za predstojeće ljeto treba uzeti s većom dozom rezerve.

Prognozu ukupne količine padavina tokom ljeta 2023. godine, prema dostupnim prognostičkim materijalima, nije moguće precizno utvrditi. U planinskim i pretplaninskim područjima moguće je da ukupne količine padavina tokom ljeta budu i veće od prosjeka zbog pojačane konvekcije.

Duži sušni periodi su izvjesniji na jugu zemlje, ali trenutno nije moguće utvrditi okvirno vrijeme njihove pojave, saopćio je FHMZ.