Ovo je odlučeno na današnjem kongresu EHF-a u Beču.

Njegov prvi mandat na čelu ove organizacije započeo je 2016. godine kada je naslijedio Francuza Jeana Brihaulta. Od 1992. godine obnašao je funkciju generalnog sekretara EHF-a.

Na današnjem kongresu izabrani su članovi Izvršnog komiteta, koji će u naredne četiri godine sačinjavati potpredsjednik Predrag Bošković, Henrik La Cour, Božidar Đurković, Pedro Sequeira, Gabriella Horvath, Francisco V. Blazquez Garcia, Franjo Bobinac i Stefan Lovgren.