Bosna i Hercegovina je prva država u regionu koja je započela deportaciju državljana visokorizičnih zemalja, koji nezakonito borave u našoj zemlji. U posljednjem periodu, Služba za poslove sa strancima udaljila je veću grupu ilegalnih migranata u zemlje visokog migracijskog rizika.

Služba za poslove sa strancima će se i u narednom periodu suprotstavljati svim oblicima ilegalnih migracija, odnosno ilegalnim migrantima koji ilegalno prelaze granicu Bosne i Hercegovine i koji ilegalno borave u našoj državi, te će svoje djelovanje usmjeriti na procese povratka i readmisije kao važnog aspekta sveobuhvatne imigracione politike, saopćio je SPS.