Veliu je u pismu šefu kancelarije Evropske unije na Kosovu Tomašu Sunjoku naveo da se i druge države Jugoistočne Europe suočavaju s povećanim brojem ilegalnih migranata koji u većini slučajeva koriste Kosovo za tranzit do zemalja Evropske unije.

Kazao je da su kosovske vlasti od migranata saznale da ih se oko 400 već okupilo kod Preševa da bi bili transportirani još bliže Kosovu.

- Štaviše, oni su izjavili da je nad njima vršeno fizičko nasilje, a pored toga, zaprijećeno im je nasiljem ako ponovo pokušaju da se vrate na područje Srbije. O takvim akcijama srpskih vlasti je izvještavano u raznim međunarodnim medijima - rekao je Veliu.