U tabeli se nalaze podaci policijskih agencija o broju kontrolisanih osoba kojima je određena izolacija i broju izdatih prekršajnih naloga zbog nepoštivanja odluka nadležnih inspekcija.

Također, uključeni su i podaci Granične policije BiH o broju ulazaka i izlazaka osoba na graničnim prijelazima tokom subote, 28. marta.

Prema tim podacima u BiH je tog dana ušlo 2.113 osoba, dok je iz naše zemlje izašlo 1.010 osoba.

MUP RS-a evidentirao je tog dana 77 slučajeva nepoštivanja naredbe o zabrani kretanja, dok je u Federaciji BiH najveći broj registrovan u Kantonu Sarajevo - 42, te Tuzlanskom 23, a najmanji broj tih slučajeva registrovan je u Kantonu 10 - samo jedan.

U RS-u je izrečeno 77 sankcija, Kantonu Sarajevo 42, Unsko-sanskom 23, a u Brčko distriktu BiH 25...