U zaključku se naglašava da je lokaciju bivše fabrike "Bira" u Bihaću, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom Odlukom broj 46/19 od 11. marta 2019. godine odredilo kao privremeni prihvatni centar za smještaj migranata, te izričito pozvali vlasti Unsko-sanskog kantona i Grada Bihaća da poštuju navedenu važeću odluku i bez odlaganja izvrše prihvat i smještaj migranata na lokaciju "Bira".

Ministarstvo naglašava da se radi o hitnom i privremenom zbrinjavanju migranta tokom zimskih mjeseci, dok se prihvatni centar Lipa ne izgradi i opremi za dugotrajniji boravak. U cilju rješavanja trenutne situacije i hitnog zbrinjavanja migranata koji borave na otvorenom, Ministarstvo sigurnosti BiH sarađuje i sa Oružanim snagama BiH i Civilnom zaštitom FBiH, kao i sa međunarodnim humanitarnim organizacijama.

Nakon, otvaranja Lipe, gdje se okončanje radova očekuje do kraja aprila, prihvatni centar Bira bit će trajno zatvoren u skladu sa ranijim planom za izmještanje migranata izvan naseljenih mjesta i urbanih sredina.

- Ponavljamo da opstruiranje i odbijanje predloženih rješenja za smještaj migranata koji se sada nalaze na otvorenom, može samo pogoršati humanitarnu situaciju, izazvati dodatne patnje pa i ljudske žrtve. Stoga sve nadležne institucije i nivoi vlasti bez odgađanja i uslovljavanja trebaju poduzeti korake kako bi se spriječile navedene posljedice - saopćilo je Ministarstvo.