Favorit Naroda i pravde za poziciju policijskog komesara u Kantonu Sarajevo Nusret Selimović danas je odlukom Vlade Kantona Sarajevo i zvanično imenovan na tu poziciju.

Prijedlog da se Selimović imenuje za komesara MUP-a Kantona Sarajevo, prema informacijama Faktora, nije naišla na oduševljenje svih ministara u Vladi Kantona Sarajevo. Naime, ministri iz SBB-a i Demokratski fronte bili su suzdržani pri glasanju te nisu htjeli podržati prijedlog koji im je stavljen na sto. Izvori Faktora iz Vlade Kantona Sarajevo tvrde da su ministri SBB-a i Demokratske fronte namjeravali podržati drugog kandidata, te da su istu namjeru imali i ministri iz SDP-a, koji su se u posljednjem trenutku "predomislili".

Prethodno je, podsjećanja radi, Nezavisni odbor za izbor i reviziju komesara, čija je politička (ne)pristrasnost još ranije opravdano dovođena u pitanje, dostavio Vladi Kantona Sarajevo rang-listu sa imenima dvojice kandidata koji najbolje ocijenjeni na intervjuima.

Upravo je Selimović "zaradio" najbolju ocjenu, odnosno 23 boda, dok je načelnik PU Centar Mirsad Đelilović dobio 19 bodova. Osim njih dvojice, za poziciju komesara su se kandidovali i načelnik Sektora krim-policije Džafer Hrvat, komandir Sektora za specijalističku podršku Muhamed Hasanović te dosadašnji v. d. komesara Milorad Bašić.

Još prije više od mjesec Faktor je objavio informaciju da je Selimović "favorit" Naroda i pravde, odnosno šefa te stranke Elmedina Konakovića, a iz policijskih krugova su dolazile tvrdnje da je cijeli proces izbora komesara zapravo unaprijed režirana predstava sa poznatim epilogom, što se u konačnici ispostavilo kao tačno. Ovim imenovanjem je MUP Kantona Sarajevo u potpunosti stavljen pod kontrolu Naroda i pravde, s obzirom na to da je i resorni ministar Admir Katica kadar te političke opcije.

Ranije smo pisali da je Selimović u svojoj zvaničnoj biografiji naveo da je tokom karijere "pohađao značajan broj kurseva, seminara i drugih stručnih edukacija", ali da nema dokaza o tome jer su mu "nestali iz profesionalnog dosjea u MUP-u Kantona Sarajevo", te da posjeduje "svega nekoliko određenih certifikata koje je slučajno kopirao i sačuvao u privatnoj arhivi".

U njegovom je slučaju također uočeno sumnjivo napredovanje u karijeri. On je, naime, iz čina "višeg inspektora" u čin "samostalnog inspektora" napredovao suprotno odredbama Zakona o policijskim službenicima (čl. 84 -86). Ovim zakonom je vrlo precizno definirano koliko najkraće vremena policijski službenik mora provesti u prethodnom činu kako bi napredovao u viši, što Selimović nije ispunjavao.

Selimoviću je čin "višeg inspektora" dodijeljen 14. augusta 2003. godine, a već u februaru 2004. godine dodijeljen mu je čin "samostalnog inspektora". Prema Zakonu o unutrašnjim poslovima, odnosno Uredbi o činovima i obilježjima činova MUP-a KS (Službene novine KS 29/02) potrebno je da policijski službenik provede najmanje tri godine u činu "višeg inspektora" kako bi napredovao u čin "samostalnog inspektora".