Najviše sankcija izrečeno je u Kantonu Sarajevo, 53, dok u Bosansko-podrinjskom kantonu i Posavskom kantonu nije zabilježeno nijedno kršenje naredbi.

U prilogu je tabela sa podacima policijskih agencija o broju kontrolisanih osoba kojima je određena izolacija i broju izdatih prekršajnih naloga zbog nepoštivanja odluka nadležnih inspekcija.