Diskusije o ovoj temi ukazale su na brojne manjkavosti i nedostatke u trenutnom Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelova zgrada KS, te na nužnost donošenja novog, potpunijeg zakona koji će transparentno urediti ovu oblast. Ukazano je na brojne nepravilnosti i zloupotrebe od strane ovlaštenih upravitelja na zajedničkim dijelovima zgrada, kao i na nedostatke odgovornosti i efikasnog sankcionisanja. Takođe, evidentna je, kako je istaknuto, nedovoljna informisanost etažnih vlasnika kada je riječ o njihovim pravima i obavezama u ovoj oblasti.

Kako bi se trenutno prevazišle manjkavosti zakona, te rad upravitelja učinio transparentnijim i efikasnijim, Skupština Kantona je s tim ciljem usvojila danas niz zaključaka.

Obavezala je sve upravitelje na području KS da svake kalendarske godine, u skladu sa zakonskim rokovima, izrade i dostave resornom ministarstvu kopije godišnjeg plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrada, kao i liste predviđenih aktivnosti. Svi dokumenti će biti objavljeni na službenoj web stranici resornog ministarstva, koje će o ovim izvještajima obavijestiti i etažne vlasnike.

Skupština je obavezala resorno ministarstvo da nalogom upozori upravnike i upravitelje da ne smiju koristiti sredstva sa računa jedne zgrade za potrebe druge, jer bi počinili krivično djelo, imajući u vidu da se sva sredstva etažnih vlasnika nalaze na jednom transakcijskom računu upravitelja. Obavezala je i upravitelje da resornom ministarstvu dostave podatke o svakoj pozajmici ili zajmu od početka primjene materijalnog zakona, kao i adresu zgrade kojoj je ona dodijeljena. Također, obaveza je upravnike da dostave kopije bankovnih uplatnica za pozajmice sa svog transakcijskog računa, i to u slučajevima kada ne postoje podračuni zgrada.

- Obavezuju se svi predstavnici etažnih vlasnika da dostave podatke o svakoj još uvijek nevraćenoj pozajmici dodijeljenoj svakoj pojedinačnoj zgradi na kojoj obavljaju dužnosti predstavnika etažnih vlasnika. Također, resorno minstarstvo će provjeriti sve zapisnike o odlučivanju etažnih vlasnika, kako bi provjerili da li su etažni vlasnici u slučajevima pozajmica dali saglasnost - kaže se u zaključcima Skupštine KS za čiju je realizaciju određen rok od osam mjeseci, uz kvartalno informisanje Skupštine o njihovoj realizaciji.

Kako bi se podigao nivo transparentnosti ovih procesa, te problematika bolje približila etažnim vlasnicima, Skupština je danas obavezala Zavod za informatiku i statistiku KS, da u saradnji sa resornim ministarstvom, otvori posebne i samostalne web i fb stranice u svrhu edukacije etažnih vlasnika o svim temam vezanim za provođenje Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrada.

Realizaciju ovih zaključaka, kako je zaključeno, pratit će i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, navodi se u saopćenju Službe za protokol i press KS.