- Trenutno je u toku postupak mirnog rješavanja kolektivnog radnog spora između Pregovaračkog tima Vlade Kantona i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu FBiH - Kantonalnog predsjedništva. 

Pregovarački tim Vlade SBK je istaknuo svoju ponudu za povećanje satnice za 8,3 posto (odnosno sa sadašnjih 2,40 KM na 2,60 KM) što predstavlja ukupno finansijsko opterećenje od 4,7 miliona KM u odnosu na dosadašnje izdvajanje.

Napominjemo da je prošle godine ukupno povećanje prava iznosilo oko 2;5 miliona KM i tada je postignut sporazum - saopćili su nam u Vladi SBK.

S druge strane, Sindikat insistira da se uz uvećanja satnice s 2,40 na 2,60 KM, precizira sedmični fond od 40 radnih sati i povećanje koeficijenata za 0,2 za sve grupe složenosti poslova. Ukoliko Vlada SBK ne pristane na ove zahtjeve, iz Sindikata su najavili mogućnost stupanja u generalni štrajk.