Ovim Budžetom je, pored ostalog, predviđeno da se izdvoji 8 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju zatvorenog Olimpijskog bazena u Mostaru.

- Hvala svima koji su doprinijeli da san o izgradnju zatvorenog Olimpijskog bazena u Mostaru, napokon postane stvarnost. Ne postoje riječi koje bi opisale osjećaj sreće, zadovoljstva i ponosa koji osjećamo.

Nadamo se da će grad Mostar po usvajanju Budžeta čim prije ispoštovati sve potrebne procedure i zakonske propise, kako bi napokon krenula izgradnja zatvorenog Olimpijskog bazena u našem gradu.

Mostar je ovo zaslužio, mostarska djeca su ovo zaslužila. I svakako, ovo je itekako zaslužila djevojčica bez koje sasvim sigurno ne bi cijele ove priče o izgradnji zatvorenog Olimpijskog bazena. A to je naša Lana Pudar.

Ne treba posebno ni naglašavati kako će zatvoreni Olimpijski bazen u našem gradu utjecati na rezultatske performanse naše Lane, a svako da će se izgradnjom bazena vrlo brzo pojaviti i neke nove Lane - objavili su na facebook stranici Kluba Vodenih Sportova Orka.