U skladu sa procedurama, MVPBiH je kao nosilac posla i institucija na čijem čelu se nalazi predsjedavajući ove komisije, uputio ka nadležnim ministarstvima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahtjeve za dostavu neophodnih mišljenja, kako bi se potom prijedlog odluke o imenovanju članova Komisije za NATO integracijski proces BiH proslijedio na dnevni red sjednice Vijeća ministara na usvajanje, saopćeno je iz Ureda za odnose sa javnošću MVPBiH.

MVPBiH očekuje da će se proces uspostave novog saziva Komisije odvijati po hitnoj proceduri imajući u vidu preuzete obaveze Bosne i Hercegovine iz dokumenta Pregled reformi, te ispunjavanje partnerskih ciljeva koji proizlaze iz definisanih oblika saradnje NATO-a i Bosne i Hercegovine. 

Iz MVP-a BiH napominju da za realizaciju ove odluke nije potrebno izdvojiti dodatni novac, odnosno članovi Komisije ne ostvaruju pravo na naknadu za rad u Komisiji, te se doprinos članova i institucija realizuje u okviru redovnih aktivnosti za koje su osigurana sredstva u budžetima svake pojedinačne institucije.