Nekim borcima su sugerisali da "navrate" oko Nove godine kada bi sve moglo biti jasnije.

"Zar je moguće da ljudi na šalterima ne znaju objasniti?" 

- Jedva sam čekao da zakon stupi na snagu i otišao sam do najbliže poslovnice Federalog zavoda PIO, ali tamo nisam dobio nikakvo pojašnjenje. Stalo mi je da što prije odem u penziju i mislim da ispunjavam uvjete po usvojenim izmjenama Zakona o PIO-u. Zar je moguće da ti ljudi koji rade na šalterima ne znaju objasniti koje uvjete moram ispuniti da bih otišao u penziju? Rekla mi je uposlenica da dođem oko Nove godine da će do tada i oni malo "proučiti" zakon. Ne mogu da vjerujem - ispričao nam je jedan od boraca iz Sarajeva.

Pojašnjenje smo potražili u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

- Izmjene Zakona o PIO-u stupile su na snagu nakon što je protekao rok od osam dana od dana objave u Službenim novinama. Prema izmjenama, za one koji podnesu zahtjev za penzionisanje, po stupanju na snagu Zakona o izmjenama zakona o PIO-u, a imaju poseban staž, vrijednost godine posebnog staža, za svaku godinu posebnog staža, računat će se kao jedan bod. Druga novina jeste ta da se dobna granica za odlazak u penziju, osobama koje imaju minimalno 40 godina penzijskog staža, umanjuje za iznos posebnog staža u dvostrukom trajanju, a najniže do 58 godina života. Nadalje, penzije koje budu ostvarene, po stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o PIO-u, s 40 godina penzijskog staža i potrebnim brojem godina života, neće se umanjivati kao što je to bilo do sada određeno Zakonom - govori nam Tomislav Kvesić, portparol Federalnog zavoda PIO, i dodaje:

- Iznos penzije koju će ostvariti branitelji, kao i bilo ko drugi ko ostvari pravo na penziju prema Zakonu o PIO-u, ovisi o plaćama iz radnog odnosa i broju godina staža, kako staža osiguranja tako i posebnog staža, te stoga ne postoji univerzalan iznos koji će neko ostvariti.

"Ne komentiramo konkretne situacije"

Zatražili smo u Zavodu PIO FBiH da nam pojasne na konkretnom primjeru, ukoliko borac ima 34 godine staža osiguranja, tri i po godine ratnog staža, odnosno, sedam kod dvostrukog računanja i 58 godina života, da li može u penziju. 

- Ne komentiramo konkretne situacije, iste se rješavaju u komunikaciji sa službama Zavoda - rečeno nam je.

S druge strane, nije nam odgovoreno da li su uposlenici Zavoda PIO dobili smjernici u vezi sa izmjenama Zakona o PIO-u FBiH kako bi borcima pružili sve informacije, objasnili da li su ispunili uvjete za penzionisanje. 

Pojedini borci smatraju kako ove izmjene nisu ispravile svu nepravdu koja je načinjena ovoj populaciji prije tri godine.

"Neka nam ne bacaju prašinu u oči" 

- Pošto su govornicima bila "puna usta" da se borcima vraćaju oduzeta prava, ovim putem vam navodim činjenice da vidite da to nije tako. Velika većina nas je radila u realnom sektoru i imala plaće puno manje od prosječne ili nikakve. Naime, do 2018. godine je poseban staž (ratni), bio uračunat u staž osiguranja, tako da su mogli ići u penziju sa 33 godine radnog staža i sedam godina ratnog u zagarantovanu penziju. Sada to nije tako i poseban staž ne ulazi u staž osiguranja, tako da mi koji nismo penzionisani do 2018. godine makismalno možemo imati minimalnu penziju. Jadno da jadnije ne može biti. Da bi sada borac sa manjim primanjima mogao imati zagarantovanu penziju, treba se odreći ratnog staža i da od poslodavaca ima uplaćenih 40 godina staža. Znači, da borcima nije vraćeno oduzeto pravo. Neka nam više ne bacaju prašinu u oči - navodi borac Jusuf Gagula.