Agius smatra da će prijedlog registrara za uspostavljanje e-pošte biti od koristi pritvorenicima, uključujući i Radovana Karadžića, te ohrabruje implementiranje ovog sistema, ali smatra da ni pismena komunikacija ni telefonski pozivi ne mogu zamijeniti susrete licem u lice budući da su posjete trenutno zabranjene zbog pandemije koronavirusa.

- Smatram da bi trebalo istražiti privremeno rješenje, koje omogućava videokomunikaciju na ograničenoj osnovi, s ograničenjima koja su potrebna da bi se smanjila mogućnost emitiranja komunikacija dok se ne donese trajnije rješenje - navedeno je u odluci Agiusa koji je naložio Registraru da do 14. maja ove godine provede privremeno rješenje kako bi videokomunikacija postala dostupna pritvorenicima.

Zbog uvedenih mjera radi sprečavanja širenja virusa u svijetu, Agius je u odluci naveo da ima na umu da će "pritvorenici vjerovatno povećati zabrinutost za sigurnost članova svojih porodica, posebno onih starije dobi koji mogu biti osjetljivi na virus COVID-19, i da bi imali koristi od dodatnih sredstava za komunikaciju sa svojim voljenima".

Odbrana Karadžića je ranije zatražila od predsjednika MMKS-a da mu odobri videopozive jer ga, uslijed pandemije koronavirusa, članovi porodice neće moći posjećivati u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija (UN), o čemu je BIRN BiH ranije pisao. U međuvremenu su obustavljene sve posjete u Pritvorskoj jedinici UN-a, piše Birn.

U podnesku Karadžićevog advokata Petera Robinsona stoji da zbog koronavirusa Karadžić i drugi pritvorenici Pritvorske jedinice UN-a neće biti u mogućnosti primati posjete članova porodice i prijatelja u bliskoj budućnosti. Prema Robinsonu, Karadžić, poput većine pritvorenika u Pritvorskoj jedinici i njihovih supružnika od kojih su odvojeni, spada u rizičnu grupu od obolijevanja zbog njegove starije životne dobi. Karadžić je u martu prošle godine pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, progone širom BiH, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Registrar Olufemi Elias je prije četiri dana dostavio odluku Radovanu Karadžiću u kojoj je navedeno da je predložio ukidanje pilot-projekta videopoziva iz pritvorskih jedinica zbog sigurnosnog rizika, ali da se razmatraju drugi vidovi komunikacije, kao e-pošta.

- Pored toga, Registrar će nastaviti da prati napredak u pogledu primjene projekta Holandske agencije za zatvore i pritvore o uspostavljanju sigurne platforme za videokomunikaciju širom zemlje - stoji u odluci Registrara.

U odluci je također navedeno da je glavni oficir pritvorske jedinice u svom izvještaju naveo da se pozivi zatvorenika mogu lako snimati ili prenositi uživo na platforme društvenih mreža, te da su nedavno zatvorenici zloupotrijebili komunikacijske veze u pritvorskoj jedinici u javnim događajima i televizijskim emisijama, bez prethodne saglasnosti glavnog oficira.