Ističu kako su planirane aktivnosti analize sa novom upravom u JU Djeca Sarajeva, kao i sa Upravnim odborom ove ustanove.

- Detaljno ćemo analizirati dostavljene zahtjeve, uporediti ih sa stvarnim potrebama za zapošljavanjem, te dostaviti saglasnosti za raspisivanje konkursa od kojih će jedan dio saglasnosti biti na neodređeno - istakli su iz resornog ministarstva u saopćenju.

Navode da je Ministarstvo opredijeljeno da se ovo važno pitanje riješi na sistematičan i zakonski uređen način.

U periodu, dok konkursna procedura bude u toku, Ministarstvo će potvrditi saglasnost za produženje ugovora za sve uposlenike koji su neophodni za odgojni proces sa djecom predškolskog uzrasta. Smatramo da dosadašnji način produženja ugovora zaposlenicima nije adekvatno riješen, ali istovremeno želimo provesti sve procedure koje podrazumijevaju tačnu, jasnu i transparentnu analizu potreba - potcrtali su iz ovog ministarstva.

Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje navode kako je predškolski odgoj i obrazovanje važan segment odgojno-obrazovnog procesa, te je kao cilj, viziju i misiju Ministarstva predškolski odgoj postavljen u vrh prioriteta.

- Ostvarivanje ovog prioriteta je značajan dio naših aktivnosti i bit će ostvaren uz poštivanje svih zakonskih, podzakonskih akata i Konvencija prava svakog djeteta - naglasili su iz Ministarstva.

Dodali su i kako vjeruju da će sindikalna borba biti provedena u skladu sa propisanim zakonskim okvirima.

Podsjećamo, danas su Samostalni sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH, Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, i Sindikalna podružnica JU Djeca Sarajeva održali konferenciju za medije gdje su najavli štrajk upozorenja koji će se održati u svim organizacionim jedinicama JU Djeca Sarajeva u četvrtak od 7 do 7.30 sati.