U posljednjih nekoliko dana prijavljene su dvije sumnje u obljubu štićenica ovog Doma koje su počinili radnici. Kajkut je rekao da je o ostavci obavijestio ministra.

- Imali smo atak i linč na ustanovu a ovo je bio i atak na djecu - kazao je Kajkut i podvukao da rade u vrlo teškim okolnostima. 

Rekao je da je 110 djece trenutno u Domu, da je posao težak i da se dešavaju situacije kada ne mogu sve ispratiti. 

- Ovo je otvorena ustanova, a ne zatvor. Djeca izlaze, druže se... Desi se i kada nekad izmakne kontroli, da djeca pobjegnu pa ih tražimo - dodao je.

Sumnja u određene zloupotrebe

Rekao je sa su 23. septembra 2020. saznali da je jedna djevojčica, štićenica Doma, dobila pismo kada su posumnjali u određene zloupotrebe. Odmah su poslali dopis organima i tražili zaštitu, a kasnije se ponovo obratili policiji u vezi s istim slučajem zbog poruke koju su našli u njenom telefonu sa Instagram profila sa lažnim nalogom.

Tek u maju prošle godine tužilaštvo u Banjoj Luci ih obavještava o nesprovođenju istrage jer "nema elemenata da se radi o krivičnom djelu".

- Dakle punih devet mjeseci od naših prvih prijava tužilaštvo se oglasilo - kazao Kajkut. 

U decembru 2021. prijavljuju ponovo, treći put, policiji svog radnika A. K. i pokreću disciplinski postupak.  To je treća prijava zloupotrebe. Disciplinski postupak je vođen 15 dana. Disciplinska komisija saslušala je 31. 12. 2021. radnika A. K. i izrečena mu je mjera 20 posto od plaće.

- Utvrđeno je da je A. K. učinio povredu, ali disciplinska komisija nije policija - rekao Kajkut.

Radnik je komisiji potvrdio da je odlazio kod očuha maloljetne 13-godišnje žrtve i dao mu bombonjeru, te da je odlazio kod djevojčice dok je bila smještena na psihijatriji, kao i da je išao u posjetu njenoj majci. 

U januaru ove godine saznaju i za drugi slučaj zloupotrebe djeteta od drugog radnika, odnosno obljubu. Isti dan su to prijavili policiji, 17. januara. 

- Radnik je angažovao advokata, a u toku je disciplinski postupak protiv njega - rekao je Kajkut. 

Istakao da je od prve njihove prijave prošlo godinu i po dana, a od posljednje 40 dana.

Žrtva seksualnog nasilja

Što se tiče 13-godišnje djevojčice za čiju je obljubu osumnjičen radnik A. K. , Kajkut je rekao da su odmah, po čitanju njenog nalaza, bili skeptični da mogu da je zbrinu i odmah predlagali da se smjesti u Dom samo na adaptacioni period na jedan mjesec u januaru 2020. godine. U pitanju je žrtva seksualnog nasilja za šta su osuđeni njena baka na sedam godina zatvora i još jedan muškarac na 12 godina. 

Zatim su pisali nadležnom Centru za socijalni rad, da nije popravila ponašanje, da je suicidalna, da je konfliktna i da se samopovređuje, te ponovo tražili da se zbrine na drugi način. Pisali su i da odbija savjete i prihvatiti odgovornost i predlagali promjenu oblika socijalne zaštite. Stav stručnog tima je bio da joj je neophodan porodični smještaj i da joj smještaj u Domu povećava viktimizaciju.

- Odbijala je pohađanje nastave, često u sukobu sa drugom djecom, buntovnik, pokušavala je bježati, izrazito seksualizovanog ponašanja i izražava želju da živi sa majkom - kazao je Kajkut.

U četiri, pet navrata su još pisali nadležnom Centru za socijalni rad, da ima rizično ponašanje, naročito samopovređivanje i traže što hitniju reakciju. U nekoliko navrata su dobili povratne informacije od nadležnog centra, ali nijedan put o načinu kako da se na drugi način zbrine djevojčica.