Energoinvest Sarajevo obavijestio je danas KJKP Sarajevogas da su prema unaprijed utvrđenoj proceduri, a nakon što je Gazprom Export dostavio novu cijenu, uputili zahtjev Vladi Federacije BiH da na narednoj sjednici koja bi trebala biti održana 12. januara 2023. godine, donese odluku o smanjenju cijene prirodnog gasa za distributivne kompanije sa trenutnih 1.095,00 KM/100 Sm3 na 990,00 KM/1000Sm3. 

Nova cijena gasa trebala bi biti umanjena za 9,6 posto u odnosu na cijenu za četvrti kvartal 2022. godine, a primjenjivala bi se od 1. januara 2023. godine do eventualne promjene cijene u drugom kvartalu ove godine, saznali smo u Sarajevogasu.

Evo koje će biti cijene prirodnog gasa koja bi se trebala primjenjivati od 1. januara 2023. godine, nakon pojeftinjenja za 9,6 posto:

- Velika privreda – 1.451 po m3

- KJKP Toplane Sarajevo – 1.252 m3

- Mala privreda – 1.463 m3

- Domaćinstva - 1.252 m3

Tabelarni pregled strukture cijene prirodnog gasa koja bi se trebala primjenjivati od 1. januara 2023. godine:  

I centralno grijanje trebalo bi pojeftiniti nakon sniženja cijena gasa od 1. janaura 2023. godine.

- Kada Toplane dobiju od Sarajevogasa nove cijene, izvršit će se se procjene i kalkulacije prema cijeni gasa i procenta učešća ovog energenta u proizvodnji toplotne energije. Odluku o povećanju ili sniženju cijena zagrijavanja stanova i poslovnih prostora donosi Vlada Kantona Sarajevo. Toplane kao javno preduzeće po odluci Vlade dužno je provesti svaku odluku, pa se još ne zna koja će biti nova cijena centralnog grijanja – kazali su za Faktor iz Toplana Sarajevo.