Dakle, "krivotvorenu javnu ispravu upotrijebio je kao pravu, čime je počinio Krivično djelo Krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi stava 1. KZ FBiH".

U presudi Općinskog suda iz jula ove godine, a koja je postala pravosnažna 31. oktobra, navedeno je: "Sakib Pleh je kriv što je dana 22.11.2018. godine u Sarajevu, općina Centar, svjestan da upotrebljava lažnu javnu ispravu i htijući to, Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo predao ovjerenu kopiju krivotvorene diplome o završenom Pravnom fakultetu u Titogradu u Crnoj Gori broj: 10567 9-85 od 08.02.1986, zajedno sa prijavljenim obrazcem na javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika školskog odbora JU Osnovne škole "Aneks" raspisan od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS dana 19.11.2018. pod brojem: 11/04-05-37812/18, objavljen u Dnevnom Avazu 22.11.2018. te u Službenim novinama Federacije BiH br. 94/18 od 23.11.2018, iako je znao da se radi o krivotvorenoj diplomi i da Pravni fakultet nikad nije završio".

Pleh je osuđen uvjetno na godinu i po zatvora i ukoliko ne počini novo krivično djelo u naredne tri godine, presuda se neće izvršiti.

U razgovoru za Faktor najavio je da će "žalbu pisati ovih dana". Podsjetimo, presuda je postala pravosnažna 31. oktobra.

Inače, do Sakiba Pleha, direktora Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH, nije bilo lako doći. Pokušaji da sa njim stupimo u kontakt telefonski (promijenio je broj, op. a.), pisanim tragom (putem društvenih mreža), pa i preko poruke koju smo ostavili sekretarici, bili su uzaludni. Ostalo je da pokucamo na vrata njegovog kabineta što smo i uradili u jutarnjim satima, 27. decembra 2022. godine.

U nastavku teksta pročitajte kako je tekao razgovor između Pleha i novinarke Faktora, u kojem je između ostalog tvrdio da "njegova diploma nije lažna, zbog čega će tražiti odštetu", a pojasnio je i zašto neće napustiti poziciju direktora Biblioteke.

Situacija u Biblioteci se znatno pogoršala nakon presude Općinskog suda. Da li je Vaša diploma validna?

Kada je u pitanju status Biblioteke, to je sve u domenu osnivača.

Molim Vas, pitala sam konkretno, pa tako i odgovorite. Da li je Vaša diploma validna ili nije?

Prvo, što se mene tiče, jeste jer kada je u pitanju proces koji se vodio protiv mene, nije se uopće vodio u pogledu Biblioteke. Ta odluka se nije ticala uopće Biblioteke jer je to bilo u vezi s nekom drugom institucijom i osnovnom školom. Znači, dat ću vam papir gdje piše da je sud donio konačnu odluku, gdje je rekao da nije uopće u vezi s Bibliotekom, odnosno sve mjere koje su oni meni bili stavili kao direktoru, tako da su one stavljene van snage.

To nema nikakve veze s pitanjem o Vašoj diplomi.

Ima, s obzirom na to da je Tužilaštvo u optužnici tražilo da se stavi određena mjera zabrane obavljanja dužnosti direktora Biblioteke zbog tog navodnog krivotvorenja i zaista su bili donijeli mjeru rješenja. Sud je donio mjeru rješenja gdje je rekao do pravomoćnosti presude i onda je u pravomoćoj presudi rekao da Tužilaštvo nije dokazalo da sam ja počinio bilo kakvo krivično djelo u vez sa svojim poslom, sa svojom funkcijom.

Vaša diploma je sporna.

Ujedno i posao.

U fokusu je Vaša diploma za koju su Vas optužili da ste je krivotvorili, odnosno da je niste dobili na regularan način. Općinski sud vam je presudio. Da li Vi protivriječite onome što je sud dokazao?

To je malkice zamršena stvar. Došlo je do situacije gdje su oni išli prvo da je ta ovjera koja se pojavila na tom odboru za školski odbor krivotvorena, onda su poslije išli sa ovom drugom mjerom da utvrde da se treba zabraniti obavljanje dužnosti direktora i u konačnoj presudi stoji da se prijedlog Tužilaštva u tom pogledu odbija iz razloga u tom članu 76 gdje su utvrdili kada se može staviti mjera zabrane za koje funkcije.

Vi hoćete da kažete da je sud sam sebe demantovao?

Tako je.

Vi imate to napismeno?

Oni su napisali u svojoj presudi doslovce da će prijedlog kantonalnog tužilaštva u pogledu sigurnosne mjere, da se odbija iz razloga utvrđenih u članu 76 krivičnog zakona.

Pazite, ja sam legalista, presude provodim i ne komentarišem. Kako je napisano, tako provodim i rekao sam za dalje i ubuduće neću nikome davati nikakve izjave.

Da, ali s obzirom na to da ste direktor javne institucije, da se ovdje govori o stvarima koje Vam ne dozvoljavaju da budete na toj poziciji, Vi ste dužni da govorite javnosti. Ako vodite privatnu kompaniju tu imate pravo da šutite. Ovo je javna institucija, od javnog dobra, institucija svih građana Bosne i Hercegovine, posebno njenih korisnika koji zbog ovoga svega mogu biti ugroženi.

Neće biti ugroženi što se tiče toga.

Nažalost, dogodilo se da su već neki konkursi za ovu biblioteku nakon presude suda zatvoreni.

Nakon toga sam uputio svim ovim što daju javne pozive, dakle svi su dobili tu informaciju, svi su dobili aktuelni izvod iz tog registra u kojem se vidi da sam ja upisan kao direktor, možda jedini za razliku od ostalih institucija, koje nemaju uopće upis u sudski registar, a prijavljuju se na javne pozive. Desilo se sad u Ministarstvu civilnih poslova da nismo prošli na konkursu.

Koji je Vaš sljedeći korak. Na koji način ćete dokazati da je Vaša diploma, kako tvrdite, validna, da sačuvate svoj, a i ugled Biblioteke?

Poslije ovoga ići će dalji postupak. Ja ću sigurno pokrenuti krivične prijave protiv nekih ljudi, u tom pravcu. A s obzirom na to i da je radno-pravni status direktora Biblioteke kod svih drugih institucija, dakle isključivo su vezani za osnivača, ja sam dok sam upisan u sudskom registru kao direktor bez ograničenja, i dok po sudskoj odluci nemam nikakvih zabrana za obavljanje dužnosti direktora, jer nisam počinio nikakvo krivično djelo u vezi s poslom, ja ću dalje obavljati posao direktora.

Da, ali Vaša pozicija podrazumijeva tu diplomu koja je sporna...

Na kraju krajeva, da krenemo od pretpostavke po svim novim propisima u agenciji za upis podataka u Federalnom zavodu za statistiku se upisuju funkcija direktora, čak i ne podrazumijeva da treba imati neku visoku diplomu.

Gdje je Vaša diploma, da li je možete u svakom momentu pokazati?

S obzirom na to da se vodi postupak, diploma će stajati tamo dok se ne riješi ovo do kraja. U sudskom depozitu je diploma.

Vi dakle sada idete u proces dokazivanja da je Vaša diploma validna?

Da.

I naravno, Vas se ne može ni smijeniti s obzirom na to da Biblioteka nema riješen pravni status, dakle nema Upravnog odbora, nema Nadzornog odbora. Institucija je "osuđena" na Vas sa validnom ili nevalidnom diplomom. Ostajete na poziciji direktora.

Tako je. Dok se osnivač ne pojavi. Parlamentarna procedura je takva, Parlamentarna skupština BiH bi se morala izjasniti gdje je imala dokumente da Ismet Ovčina pokušava da dokaže da je direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, Zemaljski muzej BiH isto. I dan-danas je u sudskom registru v. d. direktora Zemaljskog muzeja Adnan Busuladžić, a Mirsad Sijarić se deset godina predstavlja kao direktor.

Da li ste Vi već nešto poslali Sudu?

Nisam još, ja ću to ovih dana uraditi. To je u pripremi.

Kako se to zove u pravnom jeziku? U novinarstvu je demant.

To se u pravnom jeziku kaže žalba.

Dakle, Vi ćete uputiti žalbu Sudu. Koji će biti Vaši zahtjevi. Da se postupak pokrene ponovo?

Da, da se postupak pokrene ponovo, a s druge strane, naknada štete ide posebno. To nema veze jedno s drugim.