U međuvremenu oglasili su se danas iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Delegacija Evropske unije u BiH, gdje su zapravo potvrdili da su HDZ i ministar Vjekoslav Bevanda upravo glavni kočničari donošenja odluke o raspodjeli novca u skladu sa pismom namjere koje je BiH uputila MMF-u.

- Vijeće ministara BiH još nije donijelo ovu drugu odluku i novac stoji neiskorišten na računu u Centralnoj banci. Ovo je neshvatljivo za građane BiH, ali i međunarodne partnere. Sporazum sa MMF-om odnosi se na dva entiteta i Brčko distrikt, dok je raspodjela novca kantonima odluka koja se donosi na nivou entiteta - što je Federacija BiH i učinila, usvajanjem rebalansa budžeta - naglašava se u saopćenju.

Iz saopćenja Ambasade SAD-a, odnosno ambasadora Erica Nelsona i Delegacije EU-a i ambasadora Johanna Sattlera, još jednom se potcrtava da u sporazumu sa MMF-om nema nikakvih kantona, a na čemu HDZ i njegov predsjednik Dragan Čović, pa samim tim i HDZ-ov ministar Vjekoslav Bevanda insistiraju. 

Tačnije, dogovor koji su iz Delegacije EU-a i Ambasade SAD-a postigli sa stranačkim liderima, podrazumijeva da dio novca od MMF-a koji pripada FBiH bude raspoređen na način da će 50 posto ostati na federalnom nivou vlasti, a 50 posto bit će raspoređeno kantonima u skladu sa brojem stanovnika. Taj princip je kasnije pretočen i u Pismo namjere koje je poslano MMF-u. Raniji dogovor nije pretočen u odluku o povlačenju sredstava koju je trebao, u skladu s Pismom namjere, kreirati ministar finansija Bevanda.

Novac MMF-a u iznosu od 333 miliona eura još su predmet sporenja zbog insistiranja HDZ-a i Bevande da se u odluku na nivou Vijeća ministara o njihovoj raspodjeli upišu i kantoni, a da sav novac kojeg potroše kantoni kojima vladaju kadrovi te stranke vraćaju svi građani FBiH.

Odlukom koju je Bevanda ranije dostavio Vijeću ministara BiH na usvajanje je, podsjećamo, predviđen i način raspodjele novca unutar FBiH, što nije pitanje koje rješava Vijeće ministara BiH već se radi o unutrašnjem pitanju FBiH koje je već riješeno. Konkretnije odgovore Bevanda danas nije želio pružiti jer "ne želi da se valja u blatu" i da mu se "stavlja meta da je on kriv za sve".

- Ministarstvo finansija je otvorilo račun u Centralnoj banci. U aranžmanu sa MMF-om fiskalni agent je Centralna banka. Ministarstva finansija nema – pravdao se danas Bevanda.

Međutim, guverner Centralne banke Senad Softić, a što se vidi i iz saopćenja Ambasade SAD-a i Delegacije EU-a, u potpunosti je u pravu kada kaže da je novac MMF-a na računu Ministarstva finansija i trezora BiH, ali da Centralna banka kao fiskalni agent ne može dati zeleno svjetlo za raspodjelu dok ne dobije posebnu odluku o raspodjeli sredstava između entiteta koju Vijeće ministara BiH po njihovom zaključku treba da proslijedi Centralnoj banci.

- Vijeće ministara je na sjednici 24. aprila usvojilo zaključak kojim daje ovlaštenje ministru finansija i trezora Vjekoslavu Bevandi da potpiše promisornu notu i dostavi je Centralnoj banci. Mi smo tu promisornu notu dobili. Međutim, u tom zaključku u stavu 2 član 2 je navedeno da će Centralna banka izvršiti raspodjelu na osnovu posebne odluke Vijeća ministara o raspodjeli sredstava. Prema tome, sami su naveli ovo pravilo koje nije postojalo u ranijim slučajevima i mi sad čekamo tu posebnu odluku - objašnjava guverner Softić za RSE.

I u zvaničnom saopćenju sa sjednice Vijeća ministara BiH održane 24. aprila navodi se da je Ministarstvo finansija i trezora BiH zaduženo da promisornu notu dostavi Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, a sredstva koja budu povučena na temelju toga bit će raspoređena posebnom odlukom Vijeća ministara BiH, u skladu s potpisanim Pismom namjere.

VEZANI TEKST - Delegacija EU-a i Ambasada SAD-a u BiH: Novac MMF-a treba biti odblokiran bez odlaganja

Prema riječima guvernera Softića, postupanjem bez te odluke, Centralna banka BiH bi došla u situaciju da krši donesenu Odluku Vijeća ministara od 23. aprila, kao i druge propise koji definiraju ulogu i obaveze Centralne banke kao fiskalnog agenta BiH.

Ambasada SAD-a i Delegacije EU-a u svom današnjem saopćenju su poentirali upravo suprotno Bevandinim tvrdnjama: 

- Rješenje je jednostavno, Vijeće ministara BiH treba donijeti drugu odluku kojom odobrava raspodjelu prema sporazumu iz memoranduma o razumijevanju, bez dotjerivanja.