Sastanak je organiziran na inicijativu premijera, a u skladu s najavama nove Vlade da će mladi biti puno aktivnije, nego dosada, uključeni u sve procese.

Ovom prilikom, premijer Nenadić je istakao kako će mladi biti nulti prioritet Vlade koju predvodi i da će on poduzeti maksimalne napore da to pokaže i kroz aktuelni budžet.

- Pozivam vas da se maksimalno angažirate i budete aktivni sudionici u donošenju svih naših odluka, kao i u davanju sugestija. S tim u vezi, kabinet premijera bit će otvoren 24 sata za vas i sve vaše prijedloge - naglasio je premijer Nenadić.

Dodao je i to da koliko su mu važni mladi pokazuje činjenica da je današnji sastanak s njima njegov četvrti zvanični, odmah nakon sastanaka sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, predstavnicima EBRD-a i UNDP-a.

Premjer Nenadić je upoznao mlade sa projektima koje će Vlada, kroz amandmane, predložiti za uvrštavanje u Prijedlog budžeta KS, a koji se tiču rješavanja problematike mladih.

Također je iskorištena prilika da se od mladih zatraži aktivno uključivanje u sva radna i druga tijela Vlade KS.

Najavljeno je da će mladi već naredne sedmice dostaviti konkretne projekte Vladi KS, kako bi se što prije krenulo i sa njihovim realiziranjem.

Razgovarano je i o svim drugim potencijalnim projektima koje su već kandidovale obje strane.