Nezavisni odbor je na 14. sjednici nakon razmatranja prihvatio Izvještaj o radu Federalne uprave policije za period januar-juni 2019. godine kao i izvještaje o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije za maj i juni 2019. godine .

Tom prilikom članovi Odbora su podržali dosadašnji rad zamjenika direktora Federalne uprave policije, Ensada Kormana, dali mu punu podršku u budućem radu, kao i radu Federalne uprave policije, saopćio je Nezavisni odbor.