Prihvaćeni su i izvještaji o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije za prvi kvartal 2020. godine. Tom prilikom, članovi Nezavisnog odbora su podržali dosadašnji rad zamjenika direktora Federalne uprave policije Ensada Kormana te mu dali punu podršku u budućem radu, saopćio je Nezavisni odbor.