Predsjednik Ustavnog suda RS-a Džerard Selman rekao je da se posljednjom odlukom Ustavnog suda BiH, iz juna ove godine, narušavaju ustavni principi na kojima počiva uređenje BiH i RS-a.

On je rekao da Ustavni sud BiH svojim daljim radom, nepostojanjem legitimiteta za svoje buduće odluke, dovodi u pitanje funkcionisanje BiH kao demokratske zemlje i pravo RS-a da, u skladu sa Ustavom, bude adekvatno zastupljena u njenim institucijama, u njihovom radu i odlučivanju.

- U odnosu na posljednju odluku Ustavnog suda BiH, potrebno je s obzirom na različite informacije zahtijevati od tog suda da obavijesti Narodnu skupštinu, kao i širu javnost o postupku zakazivanja "vanredne sjednice" od 19. juna, dnevnom redu, ali i o broju sudija koji su učestvovali u radu - istakao je Selman.

On je rekao da Ustavni sud RS smatra da je neophodno i dalje insistirati na donošenju zakona o Ustavnom sudu BiH.

Selman je ocijenio da je Ustavni sud BiH "u pravilu prihvatao da ocjenjuje ustavnost podzakonskih akata RS-a i proglašavao ih neustavnim, dok to, uglavnom nije činio kada je riječ o aktima Federacije BiH".

- Na ovaj način krši se Ustav BiH, kao i Ustav RS-a, narušava se pravna sigurnost i razgrađuje pravni poredak RS-a - istakao je Selman.

Prema njegovim riječima, Ustavni sud BiH je svojom poslednjom odlukom i formalno sam sebe doveo u situaciju da funkcioniše bez sudija koji su predstavnici jednog entiteta što je u složenim državama kakva je BiH nedopustivo, potencijalno opasno i dovodi u pitanje legitimitet njegovog rada.

Klubovi zastupnika SDS-a i PDP-a predložili su i određene zaključke.

Zastupnici SDS-a su predložili da NSRS zaduži predstavnike ovog entiteta u institucijama BiH da u najkraćem roku pokrenu proceduru donošenja Zakona o Ustavnom sudu BiH kojim bi se, između ostalog, regulisao sastav i nadležnosti ovog suda.

Zatim, zaključcima je predviđeno da se pozove Ustavni sud BiH da obavijesti NSRS i širu javnost o postupku zakazivanja "sporne sjednice" od 19. juna, načinu rada, sudijama koji su učestvovali u radu i drugom, te da se zatraži mišljenje međunarodnih institucija, uključujući i Venecijansku komisiju o odluci Ustavnog suda BiH sa navedene sjednice.

Klub zastupnika PDP-a zatražio je od entitetskog javnog tužilaštva RS-a da podnese izvještaj o primjeni zakona, o pojavama i problemima u vezi sa obavještenjem koji je danas na dnevnom redu NSRS-a i predloži odgovarajuće mjere.