VEZANI TEKST - Bošnjaci traže ukidanje Ministarstva za evropske integracije RS-a, zadire u poslove koji su nadležnost države 

- Odbor ističe da je navedeni zahtjev dijela Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda neosnovan i da ga je Ustavni sud BiH, prije svega, zbog nepostojanja aktivne legitimacije trebao odbaciti, kao i da je zahtjev meritorno neosnovan zbog pogrešnog tumačenja Ustava BiH - saopćeno je iz Narodne skupštine RS-a.

Dodaje se da podnosioci zahtjeva pokušavaju "pogrešno predstaviti da je osporenim članom Zakona o entitetskoj upravi prekršen Ustav BiH u oblasti vanjske politike, gubeći iz vida da Ustav BiH članom III/2 definiše nadležnost entiteta za sklapanje sporazuma sa državama i međunarodnim organizacijama".

- S tim u vezi nadležnosti propisane u osporenim članovima Zakona o entitetskoj upravi, odnosno djelovanje Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS-a su u skladu sa Ustavom BiH i u potpunosti su koherentne sa vanjskom politikom BiH i međunarodnim sistemom uspostavljenim u okviru Vijeća Evrope, a posebno sa obavezama koje je BiH preuzela zaključenjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Nijedna odbredba Ustava BiH ne zabranjuje RS-u da ima puno pravo da stupa u međunarodne odnose na regionalnom nivou i da održava međunarodnu saradnju - navodi se u saopćenju.

Na kraju se ističe da Odbor za ustavna pitanja smatra da je "apsurdno potenciranje i ukazivanje na promjenu naziva Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju i uvjetovanje promjene naziva promjenom nadležnosti, jer radom Ministarstva nije narušen suverenitet ustavnih nadležnosti BiH, nego su, naprotiv, one potvrđene".

Podsjetimo, delegati iz Kluba Bošnjaka u apelaciji Ustavnom sudu BiH tražili su ukidanje Ministarstva za evropske integracije RS-a jer zadire u poslove koji su nadležnost države.