- U  pogledu razloga navedenih u Izvršnoj uredbi 14033, Ureda za kontrolu imovine stranaca (OFAC) Ministarstva finansija SAD od 27. septembra 2022. godine, koji se odnose na zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Ured disciplinskog tužioca postupa u okviru propisanih nadležnosti te će isti biti istraženi u pogledu kršenja dužnosti u vršenju tužilačke funkcije ili funkcije rukovodica/zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, a u smislu odredbi o disciplinskoj odgovornosti propisanih Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Članom 70. stav 1. Zakona o VSTV-u propisana je povjerljivost radnji Ureda u istrazi.

VEZANI TEKST - Tužiteljica na crnoj listi: Portparol State Departmenta o sankcijama SAD-a Diani Kajmaković

Članom 76. i 77. Zakona o VSTV-u propisani su razlozi za privremeno udaljenje od dužnosti sudije ili tužioca. Ured nema saznanja da je u ovom trenutku protiv Diane Kajmaković pokrenuta istraga u krivičnom postupku, niti da postoji drugi zakonski osnov za privremeno udaljenje - navodi se u saopćenju UDIT-a. 

Ured za kontrolu imovine stranaca američkog Ministarstva finansija (OFAC) stavio je na crnu listu tužiteljicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine Dianu Kajmaković.

- Diana Kajmaković flagrantan je primjer korumpiranog državnog tužioca BiH, povezanog sa kriminalnim organizacijama. Kao dio širih aktivnosti na suzbijanju organizovanog kriminala i trgovine narkoticima u BiH, istražioci su analizirali privatnu komunikaciju vođenu posredstvom kriptovanih aplikacija za razmjenu poruka. Kriminalci koji su koristili ovaj kanal komunikacija spominjali su Kajmaković, koja je radila na nekim od istraga u vezi sa ovim aktivnostima.

Kao podršku trgovcima narkoticima i drugim kriminalcima, Kajmaković je pomagala prikrivanju dokaza, sprečavanju krivičnog gonjenja, te je na druge načine pomagala nezakonite aktivnosti u zamjenu za ličnu korist. Također je pokušala blokirati istragu u vezi sa pojedincima iz kriminalnog miljea sa kojima je očigledno sarađivala - dodaje se u saopćenju.