Taj stav su obrazložili navodima da Klub Bošnjaka nije dostavio obrazloženje zahtjeva o povredi vitalnih nacionalnih interesa, što predstavlja procesnu pretpostavku za meritorno odlučivanje o zahtjevu. 

Potpredsjedavajući Vijeća naroda RS iz bošnjačkog naroda Mihnet Okić izjavio je za Fenu da su u Klubu Bošnjaka razočarani odlukom Ustavnog suda RS da odbaci veto Bošnjaka na rebalans budžeta tog bh. entiteta, čime je, kako kaže, nastavljena ranija praksa odbijanja bošnjačkih zahtjeva. Kako dodaje, nisu iznenađeni, imajući u vidu ranije odluke Vijeća Ustavnog suda RS kada su u pitanju zahtjevi Bošnjaka, koji su svi odbijani. 

Smatra da ne stoji obrazloženje Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS da nije prihvatljiv zahtjev Kluba Bošnjaka za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa na rebalans budžeta tog bh. entiteta, jer nije dostavljeno obrazloženje zahtjeva o povredi vitalnih nacionalnih interesa, što predstavlja procesnu pretpostavku za meritorno odlučivanje o zahtjevu. 

U odnosu na osporene akte Narodne skupštine o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH, Vijeće Ustavnog suda RS-a je donijelo rješenje kojim je odlučeno da ni taj zahtjev Kluba Bošnjaka za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa nije prihvatljiv.

Vijeće je, naime, ocijenilo da iz sadržine osporenih zaključaka proizlazi da se radi o aktima koji ne sadrže pravne norme općeg karaktera, već da je riječ o aktima kojim se izražava politički stav Narodne skupštine, te da, radi toga, nije nadležno da ih meritorno razmatra u kontekstu povrede vitalnog nacionalnog interesa. 

Predmeti razmatranja i odlučivanja Vijeća bila su pitanja prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u vezi sa nekoliko uredbi koje je usvojila Narodna skupština, u vrijeme vanrednog stanja. 

Radi se o odluci o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor 5c kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta "9. januar“ Banja Luka - Doboj, te odluci o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje - Brčko i Brčko - Rača. 

Vijeće je utvrdilo da su ispunjene procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o zahtjevima. Meritorne odluke o predmetnim zahtjevima donijet će u Ustavom određenom roku u narednih 30 dana.