Mahir Dević, predsjednik OO SDA Ilijaš, izjavio je da je podijeljeno 100 paketa, a paketi su uručeni na adrese porodica koje je novonastala situacija najviše pogodila. Humanitarni paketi su podijeljeni u saradnji sa mjesnim odborima OO SDA Ilijaš.

- Akcija je trajala deset dana. U akciji prikupljanja novčanih sredstava za kupovinu paketa učestvovali su članovi OO SDA Ilijaš, vijećnici... Uspjeli smo osigurati sredstva za 100 humanitarnih paketa koji su u saradnji sa našim mjesnim odborima podijeljeni na području cijele općine Ilijaš – kazali su iz SDA Ilijaš.