U pratećem aktu predloženog teksta ugovora, načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić je naglasio da ovaj Prednacrt ugovora predstavlja polaznu osnovu u daljnjem procesu pregovora i iznalaženja zajedničkih rješenja u definisanju konačnog teksta ovog dokumenta.

U skladu sa zaključcima Općinskog vijeća Centar, usaglašeni prijedlog teksta ugovora između Općine i FK Sarajevo o zakupu ovog stadiona bit će upućen na razmatranje i odlučivanje Općinskom vijeću, navodi se u saopćenju Općine Centar.

Ukoliko se tekst ugovora između dvije strane usaglasi, bit će upućen na razmatranje i odlučivanje na prvu narednu sjednicu Općinskog vijeća.