Činjenica da ima 61 godinu i minimalnu penziju bila je odlučna da vijeće Visokog kaznenog suda tako postupi piše Jutarnji list.

- Ova je kazna primjerena težini počinjenih djela, osobnosti optuženika te dostatna da se njome ostvari zakonom propisana svrha kažnjavanja. Strože kažnjavanje imalo bi prenaglašeni retributivni karakter – napisano je u obrazloženju presude.

Kako dalje piše Jutarnji list, "B. T. je negirao optužbe da je u dva navrata u 2017. u stanu na području Splita legao u krevet svoje kćerke i silovao je uz upotrenu sile".

B. T. je, kako se dalje dodaje "već višestruko osuđivan zbog nasilja u porodici i nanošenja teške povrede, i upravo je to bio razlog što ga je prvostepeni sud osudio na 20 godina zatvora jer je smatrao da nema olakšavajućih okolnosti za to što je učinio i kao otežavajuće mu je uzeo upravo jačinu ugrožavanja i pobude zbog kojih je počinio nedjela".

Smatrali su da je znao za stanje svoje kćerke, koja se pokušala oduprijeti kad ju je silovao, ali u tome nije uspjela.

B. T. su vještačili i psihijatri te su zaključili da je osoba s poremećajem ličnosti, liječen od PTSP-a i s poremećajem prilagođavanja.