On je istakao da je Zavod za transfuziju RS-a u Banjoj Luci napravio pregled potrebnih resursa kako bi se u RS-u uspostavio ovakav sistem.

- Informisani smo o potrebnoj opremi i neophodnom kadru, a kako bi pacijenti, koji imaju pretpostavke i koji bi mogli da daju plazmu, to i učinili. Razmatramo opciju da se krvna plazma i u RS-u koristi za liječenje pacijenata – rekao je Alen Šeranić.