Prijedlogom budžeta institucija BiH za ovu godinu predviđeno je zapošljavanje 15 novih ljudi u državnom Parlamentu. Navedeno je da je, upravo zbog planiranog zapošljavanja, iznos za bruto plaće povećan za nešto više od milion KM u odnosu na prošlu godinu, a za naknade je veći za 479.000 KM nego lani.

VEZANI TEKST - Većina institucija BiH povećala troškove: Trebaju više novca za zapošljavanje, putovanja, vozila, namještaj

Zanimalo nas je za kojih 15 pozicija će biti objavljeni konkursi, odnosno koja će radna mjesta biti popunjena.

Iz Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji je radio na budžetu bh. Parlamenta, odgovoreno je da u Sekretarijatu trenutno imaju 174 zaposlena, a sistematizacija predviđa 217, te su nepopunjena 43 radna mjesta.

- Za sada nisu specificirana radna mjesta na kojima bi se eventualno vršila bilo kakva popuna – naveli su.

Nisu mogli odgovoriti ni da li su u pitanju pozicije za ljude sa visokom ili srednjom stručnom spremom, pojasnivši da je ostavljen prostor za 15 ljudi.