Tako je 50.000 KM izdvojeno za Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini. Novac je odobren u svrhu osiguranja kontinuiranog rada Međureligijskog vijeća u BiH, odnosno izvršavanja obaveze utvrđene članom 4. Protokola o saradnji između Vlade FBiH i Međureligijskog vijeća u BiH od 3.2.2011. godine.

Za Medžlis Islamske zajednice Gradačac za održavanje i rekonstrukciju džamija / kulturno-historijskih spomenika, i to džamije Husein-kapetana Gradaščevića i najstarije džamije u Svircu, izdvojeno je 200.000 KM.

Također, 200.000 KM izdvojeno je i za Caritas Vrhbosanske nadbiskupije za finansijsku podršku u dovršetku izgradnje Caritasova doma za starije i nemoćne "Dr. Ivan Evanđelist Šarić" i dječijeg vrtića "Sv. obitelj" Kiseljak.

Za realizaciju ovih odluka zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Generalni sekretarijat Vlade FBiH, svako u okviru svojih nadležnosti.