Predmet razgovora bila je uspostava nastave na fakultetima medicinske grupacije Univerziteta u Sarajevu i rješavanje pitanja nastavnih baza i univerzitetskih bolnica u Kantonu Sarajevo. Iskazana je jednoglasna opredijeljenost učesnika sastanka da se hitno uspostavi nastava za studente fakulteta medicinske grupacije Univerziteta u Sarajevu, te je dogovoreno da će svako od učesnika sa svoje strane poduzeti konkretne korake.

Univerzitet u Sarajevu i Opća bolnica će svojim konkretnim zahtjevima i dopunama ranije podnesenog zahtjeva Opće bolnice konkretizirati svoje zahtjeve prema Federalnom ministarstvu zdravstva, a Ministarstvo će ubrzati njihovo rješavanje kako bi bili stvoreni uslovi za obavljanje praktične nastave u nastavnim bazama u Kantonu Sarajevo, za koje je Senat Univerziteta u Sarajevu već donio svoje odluke, saopćio je Univerzitet u Sarajevu.

Učesnici sastanka su postigli visok stepen saglasnosti o predstojećim aktivnostima koje će omogućiti funkcionisanje Univerziteta i fakulteta medicinske grupacije na dobrobit svih studenata i akademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu, dodaje se u saopćenju.