Usvojen je i dalju parlamentarnu proceduru upućen Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Uz taj izvještaj članovi Zajedničke komisije usvojili su i zaključak da na narednoj sjednici razgovaraju o aktuelnim problemima u radu Vijeća nacionalnih manjina BiH te da, po izboru novog saziva Vijeća, održe zajedničku sjednicu sa članovima tog parlamentarnog tijela.

Zajednička komisija donijela je i Odluku o raspisivanju javnog poziva za izbor članova Vijeća nacionalnih manjina BiH i utvrdila tekst Javnog poziva. Usvojen je, i u dalju parlamentarnu proceduru upućen, Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava za 2020. godinu. Zajednička komisija je usvojila i Plan rada za 2021. godinu.

K znanju su primljene, i nadležnim institucijama proslijeđene, pristigle predstavke građana, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PS BiH.