Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić izjavio je u obraćanju prisutnima na konferenciji da se svijet suočava sa različitim prijetnjama koje predstavljaju izazov sigurnosti i stabilnosti zemalja.

- To su uvijek prisutne prijetnje terorizma, svakodnevne prijetnje u sajber prostoru, nelegalna trgovina oružjem, migrantski tokovi i krijumčarenje ljudima. Vojska u većini država je odgovorna za suočavanje sa navedenim izazovima, ali su često i sami potencijalna meta tih prijetnji i u pravilu snaga koja treba biti sposobna pružiti podršku drugim elementima nacionalnog sigurnosnog sistema - rekao je Podžić.

Izazovi u dinamičnom i nepredvidivom sigurnosnom okruženju

Naglasio je da je upravo konferencija Foruma B-9 prilika da uče jedni od drugih o dobrim i lošim iskustvima kako bi se prilagodili da savladaju izazove u dinamičnom i nepredvidivom sigurnosnom okruženju.

- Upravo ovih dana Oružane snage Bosne i Hercegovine završavaju svoju misiju u okviru NATO-ove operacije podrške miru u Afganistanu, kao što to čine i vojske mnogih drugih učesnica misije. Ova misija koja je bila po obimu najveći i po trajanju najdugoročniji angažman Oružanih snaga BiH u nekoj od operacija podrške miru osnažio je naše kapacitete i sposobnosti i učvrstio naše odnose sa saveznicima i partnerima. Dijelimo uvjerenje da možemo biti koristan i produktivan element u okviru širih sigurnosnih i odbrambenih struktura - kazao je Podžić te dodao:

- Pristupanje evropskim i evroatlantskim političkim i sigurnosnim strukturama naše je čvrsto opredjeljenje, a efektivna regionalna saradnja je put za ostvarivanje naših strateških ciljeva.

Senad Mašović, načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, istakao je da Forum B-9 ima veliki značaj i za BiH i njeno predstavljanje na međunarodnom planu.

- B-9 je već godinama inicijativa koja ima veliki značaj i doprinos za uspješnu saradnju u regionu, što u konačnici rezultira boljim sigurnosnim okruženjem za sve države regiona. Shodno tome, ova inicijativa ima veliki značaj i za BiH i njeno predstavljanje na međunarodnom planu - rekao je Mašović.

Unapređenje modela vojne saradnje balkanskih zemalja

Među ciljevima konferencije koja će trajati do srijede, 9. juna, jeste i unapređenje modela vojne saradnje balkanskih zemalja, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

Konferencija, čiji su domaćin Oružane snage BiH, predstavlja izuzetno važnu inicijativu za jačanje vojne saradnje u regionu kojom se potvrđuje želja za jačanjem regionalne saradnje između oružanih snaga, promocije regionalne stabilnosti i sigurnosti, kao i jačanjem već uspostavljenih i traženju novih mehanizama saradnje na Balkanu. Zbog toga, navode iz Ministarstva odbrane, ova inicijativa ima veliki značaj i za BiH.

- Posebno je važno to što su zadaci proizašli sa svake konferencije održane na nivou načelnika glavnih štabova zemalja Balkana, pa tako i ove u Sarajevu, usmjereni ne samo ka jačanju postojećih mehanizama koordinacije, već i iznalaženju načina za uspostavljanje novih mehanizama koji bi omogućili konkretniju i efikasniju saradnju - ističe se u saopćenju Ministarstva odbrane BiH.

Dodaju da je važno osigurati bolje međusobno razumijevanje kako bi se dostigao potreban nivo interoperabilnosti i znanja neophodnih za zajednički angažman, pravovremenu razmjenu informacija i kapaciteta za obuku, te uzajamno pružanje pomoći.

Članice Foruma B-9 su Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Grčka, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Albanija i Turska.

Osim predstavnika članica, kao gosti ovogodišnje konferencije učešće su uzeli i visokopozicionirani predstavnici Vojnog komiteta NATO-a, Vojnog komiteta Evropske unije, Združene komande NATO snaga u Napulju, Komande američkih snaga u Evropi, kao i predstavnici zemalja posmatrača, odnosno oružanih snaga Hrvatske i Slovenije.