Na Facebooku je pokrenuta grupa "Nisam tražila" u kojoj glumice govore o svojim traumatičnim iskustvima i poručuju jedna drugoj da nisu same. Oglasila se sinoć i Akademija scenskih u umjetnosti u Sarajevu iz koje su pozvali sve bivše i sadašnje studente da prijave slučajeve seksualnog uznemiravanja.

Potaknuti postovima na Facebook stranici "Nisam tražila", kako su rekli, uposleni na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, pozivaju i ohrabruju sve koji su iskusili uznemiravanje da to prijave u nadležne institucije ili menadžmentu ASU-a.

- Reagujući instantno, ASU Sarajevo je formirala prostor od povjerenja za sve studentkinje i studente i zaposlene da prijave sva eventualna nedolična ili nasilna ponašanja. U tom kontekstu, ASU se obavezuje da svako takvo ponašanje oštro sankcionira. Na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu nema tolerancije prema bilo kojoj vrsti zloupotrebe, zlostavljanja niti uznemiravanja. Nastavit ćemo sa poštivanjem digniteta svakog pojedinca, i etika će biti uvijek osnova našeg rada kao i do sada - istaknuli su.

Sve slučajeve koji spadaju u opisane kategorije možete prijaviti u pravnu službu ASU na mail: [email protected]