Informacija sadrži 14 zaključaka, čije će provođenje osigurati koordinirano djelovanje svih nadležnih struktura na osiguranju sigurnog i humanog povratka te resocijalizacije građana BiH, žena i djece, koji se još nalaze u zoni sukoba u Siriji i Iraku.

Ministarstvo sigurnosti je zaduženo da uspostavi sistem i procedure sigurnog, humanog i kontroliranog povratka i prihvata ovih osoba uspostavljanjem efikasnog koordinacionog tima. Vijeće ministara BiH će imenovati Koordinacioni tim koji će predložiti Ministarstvo sigurnosti u saradnji s drugim nadležnim institucijama/agencijama na svim nivoima vlasti u BiH.

Tim će uključivati predstavnike Tužilaštva BiH, državnih ministarstava vanjskih poslova, civilnih poslova i za ljudska prava i izbjeglice i pravde, te Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Federalne uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a, policije Brčko distrikta BiH, kao i nadležnih entitetskih i tijela Brčko distrikta BiH i kantonalnih tijela u oblasti zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja, koja će biti angažovana putem Koordinacionog tijela Vlade RS-a, Interresorne radne grupe Vlade Federacije BiH i Koordinacionog tijela Vlade Brčko distrikta BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma - saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.