Kako je saopćeno iz Policije Kosova, primarni cilj je dalje unapređenje direktne saradnje sa EUROPOL-om, koji pomaže i utiče na olakšavanje komunikacije i stvaranje direktnog partnerstva. Dodaje se da to partnerstvo uključuje i koordinaciju zajedničkih aktivnosti između EUROPOL-a i institucija za sprovođenje zakona, u kontinuiranoj zajedničkoj borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala i svih drugih oblika kriminala.

Kosovo je bila jedina država na Zapadnom Balkanu, sa kojom EUROPOL nije imao sporazum o saradnji, pa stoga nije bilo mogućnosti razmijene informacija, u cilju borbe protiv teškog i organizovanog kriminala.

Albanija, Crna Gora, Srbija i Sjeverna Makedonija su zemlje, koje nisu članice Evropske unije, ali imaju oficire za vezu u EUROPOL-u.