Navedeno je kako pražnjenje akumulacije, koje je obavljeno 1. oktobra, nije sprovedeno u skladu sa propisima niti je bilo najavljeno nadležnom ribarskom udruženju.

Na licu mjesta uviđaj su obavili općinski inspektori i policija, nakon čega će biti preduzete zakonom propisane mjere.

– Ušće ovih rijeka uzurpirano je prije nekoliko godina izgradnjom akumulacionog jezera za mini-hidroelektranu "Dub", a nemarna izgradnja akumulacije ostavila je trajne posljedice na završnice tokova ovih rijeka, kao i na živi svijet u njima i oko njih – navedeno je u saopćenju.