Papa izražava nadu, rekao je Pezzuto, da će Bosna i Hercegovina nastaviti čuvati sjećanje, kao i da će mržnju, nažalost prečesto prisutnu u različitim dijelovima svijeta, kako je naveo, zamijeniti dijalog i bolja izgradnja svijeta, uvažavanje drugog i drugačijeg.

Apostolski nuncij u BiH je prenio i Papinu poruku da se samo na tekovinama poštivanja ljudskih prava i dostojanstva može postići trajni sklad ljudskih zajednica.