Naime, 18. februara 2016. godine zaključen je Protokol o realizaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja, između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Federalnog rninistarstva finansija, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Porezne uprave Federacije BiH i Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Cilj Uredbe je subvencioniranje poslodavaca za slučaj zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva, odnosno radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale ili u nivou stručne spreme, i osoba koje se same zapošljavaju.

Do kraja te godine od planiranih 50 miliona KM, ugovoreno je ukupno 25.875.358 KM, a što iznosi 52 posto realiziranih sredstava, zaključeno je ukupno 2.678 ugovora.

Ukupna vrijednost zaključenih ugovora iznosila je 25.875.358 KM, dok je na plaćanje registara poslano u vrijednosti 24.270.180,41 KM.

Kako navode, razlika između navedenih iznosa nastala je zbog činjenice da je u toku realizacije uredbe dolazilo do raskida ugovora.

Te je do 10. maja 2021. bilo je raskinuto 200 ugovora i to od kojih je 63 ugovora raskinuto bez obaveze povrata sredstava jer nije došlo do realizacije ugovornih obveza (nije vršena uplata korisnicima), 120 ugovora je raskinuto sa obavezom povrata dodijeljenih sredstava, a neopravdanih u iznosu od 878.648,93 KM.

Dokaz od povratu sredstava u budžet FBiH dostavio je 31 poslodavac u iznosu od 178.274 KM te naknadno još 10 poslodavaca ispoštovalo je ugovornu obavezu, ukupne vrijednosti 125.426 KM.

No, 96 poslodavaca nije izvršilo povrat sredstava u ukupnom iznosu od 692.860 KM.

Iz Ministarstva navode kako je Federalni zavod trebao da nastavi daljnu proceduru za povrat neopravdanih sredstava.

- S obzirom na protek vremena, kao i na ostvarene komunikacije, evidentno je da spomenute aktivnosti nisu do sada pokrenute, te postoji rizik zastare. Stoga bi bilo neophodno da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine upozori na spomenuti problem, odnosno potrebu što hitnijeg postupanja Federalnog zavoda za zapošljavanje – kazali su.

Ministarstvo je predlažilo Vladi Federacije BiH u formi Prijedloga Zaključaka kako slijede:

1. Prima se k znanju Informacija Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o implementaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 95/15; 32/16 i 48/16), za 2021. godinu.

2. Zadužuje se Federalni zavod za zapošljavanje da hitno pokrene proceduru povrata iskorištenog iznosa subvencije u visini ukupno iskorištenih sredstava sa pripadajućom zakonskom kamatom.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.