VEZANI TEKST - Kanton Sarajevo: Covid call centri nisu besplatni, poziv pet feninga po minuti

Tako će pozivi iz fiksne i mobilne mreže BH Telecoma prema Covid call centru biti besplatni od 15. marta do 30. juna 2021., uz mogućnost produženja.

Covid call centar za pozive građana na broju 081/920-333 aktiviran je 6. marta 2021. i svakodnevno bilježi veliki broj poziva.

Broj je aktivirao JU Dom zdravlja KS i on omogućava da putem jedinstvenog pristupnog broja 081 za sve korisnike fiksne i mobilne mreže bude dostupan na cijeloj teritoriji BiH, pri čemu se trošak poziva na taj broj dijelio između pozivaoca i pretplatnika usluge Jedinstveni pristupni broj, u tom slučaju JU Dom zdravlja KS.

BH Telecom će uputiti inicijativu ostalim operaterima da se odreknu cijene poziva i da oni budu besplatni i za korisnike iz njihovih mreža.