Uoći nove premijerligaške sezone Izvršni odbor FSBiH donio je važno pravilo, a tiče se nastupa igrača.

- Ekipa mora među 11 igrača koji započinju utakmicu imati najmanje dva igrača mlađa od 21 godine starosti, a jednog koji će biti cijelo vrijeme u igri. U suprotnom klub snosi takmičarske i disciplinske posljedice. Ovi igrači moraju biti državljani BiH. Za takmičarsku 2021/22. sezonu, igrači mlađi od 21. godine života smatraju se igrači rođeni 01.01.2000. godine i mlađi - piše u Propozicijama takmičenja FSBiH.

Klub može imati i najviše pet stranih državljana u zapisniku, a igrači sa dvojnim državljanstvom ne smatraju se "strancima".