- Na taj način bila bi nastavljena procedura usvajanja novih zakona o plaćama koja predviđa povećanje plaće za sve zaposlene od pet posto, plus pet posto od naredne godine, s tim što bi se na ovaj način reagovalo na opravdan zahtjev sindikata da se dodatno zaštite radnici sa najnižim primanjima - rekao je Milić.

On je dodao da bi time bio ispunjen i najveći dio zahtjeva sindikata dok bi se preostala otvorena pitanja rješavala kroz kolektivne ugovore.

Milić kaže da je u kontaktu s predsjednikom Sindikata distrikta i da vjeruje da će na sastanku sindikalnog rukovodstva biti prihvaćen ovaj prijedlog i povučena odluka o generalnom štrajku.

Zaposleni u Pododjeljenju za katastarske knjige Vlade Distrikta stupili su danas u generalni štrajk.