Predsjedništvo BiH je zaključkom zadužilo Vijeće ministara BiH da pokrene proceduru povećanja najnižih plaća za policijske službenike zaposlene u policijskim agencijama BiH i vojnicima u Oružanim snagama BiH.

Nakon ovoga koraka, budžet Bosne i Hercegovine će se naći u Parlamentarnoj skupštini BiH koja ga treba odobriti kako bi stupio na snagu.