U nastojanju da se u najvećoj mogućoj mjeri umanji rizik po zdravlje ljudi, zdravlje životinja i okoliš uoči predstojećeg Kurban-bajrama, a u cilju zaštite prevashodno domaćih poizvođača, Federalna uprava za inspekcijske poslove oglasila se saopćenjem za javnost u kojem je prenijela preporuke Federalnog veterinarskog inspektorata za kupovinu i klanje životinja.

Kupovinu životinja nastojati obaviti samo kod poznatih i pouzdanih proizvođača. Prilikom kupovine, obavezno tražiti dokumentaciju koja se odnosi na veterinarsku svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja i po mogućnosti je uslikati, preporučuje federalni veterinarski inspektor.

Klanje životinja treba nastojati obaviti na organiziranim, za to predviđenim mjestima. Klanje u domaćinstvu obavljati samo u slučaju kada ono nije organizirano i tada, u skladu s mogućnostima, nastojati obezbijediti veterinarsko-zdravstveni pregled životinje prije klanja, te trupa i organa nakon klanja. Ukoliko za to ne postoji mogućnost, a postoji sumnja u stanje trupa i organa nakon klanja, to uslikati i poslati veterinaru na mišljenje.

Kožice obavezno nasoliti i čuvati na hladnom. Ostale nusproizvode klanja (crijeva, rogovi i slično, a posebno krv i krv zajedno sa površinskim slojem zemlje gdje se obavilo klanje) zakopati na mjestu koje nema podzemnih voda na dubini većoj od 0,5 m ispod površine zemlje, u jamu obloženu pvc folijom.

U toku i nakon klanja osigurati čiste tkanine i dezinfekciono sredstvo za dezinfekciju ruku, noževa i površina (npr. zoono preparati na bazi nano čestica, koji posjeduju halal certifikat), a posebno dezinsekciono sredstvo (otpina živog ili gašenog kreča, drvenog luga i slično) za dezinfekciju manipulativnih površina tla, stoji u preporukama.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove apeliraju na građane da uočene nepravilnosti prijave na kontakte FUZIP-a: telefon za prijave 033 / 22 66 44, e-mail [email protected] ili poštom na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.